dioptra - biuro inżynierskie

Projektowanie

 • budynków kubaturowych :
  mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe.
 • obiekty mostowe :
  kładki dla pieszych, kładki pieszo-rowerowe, przepusty, mosty.
 • obiekty inżynierskie :
  zabezpieczenie osuwiska, ściany oporowe, umocnienie skarp, zabezpieczenia wykopów.
 

dioptra - biuro inżynierskie

nadzór nad robotami

 • budynków kubaturowych :
  mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe.
 • obiekty mostowe :
  kładki dla pieszych, kładki pieszo-rowerowe, przepusty, mosty.
 • obiekty inżynierskie :
  zabezpieczenie osuwiska, ściany oporowe, umocnienie skarp, zabezpieczenia wykopów.
 • obiekty drogowe :
  drogi, parkingi, place manewrowe, zjazdy.
 

dioptra - biuro inżynierskie

usługi doradcze

 • budynków kubaturowych :
  mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe.
 • obiekty mostowe :
  kładki dla pieszych, kładki pieszo-rowerowe, przepusty, mosty.
 • obiekty inżynierskie :
  zabezpieczenie osuwiska, ściany oporowe, umocnienie skarp, zabezpieczenia wykopów.