wieloletnie doświadczenie w branży

biuro inżynierskie dioptra

Biuro Inżynierskie DIOPTRA Sp. z o.o. Sp.k. powstała w 2017 roku na bazie doświadczenia i wzajemnej wieloletniej współpracy trzech inżynierów budownictwa lądowego. W 2022 roku przekształciła się na firmę DIOPTRA Sp. z .o.o.

Uzyskane doświadczenie zawodowe w różnych specjalizacjach budownictwa pozwalają na działalność naszej Firmy w szerokim zakresie usług między innymi:

  • projektowanie, kierowanie i nadzór nad robotami branży konstrukcyjno-budowlanej
  • projektowanie, kierowanie i nadzór nad robotami branży mostowej
  • projektowanie, kierowanie i nadzór nad robotami branży drogowej 

 

Każdy z nas posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem robót budowlanych, nadzorowaniem robót budowlanych czy prowadzeniem prac projektowych dla różnych Zamawiających zarówno z sektora publicznego (począwszy od GDDKiA , Zarządu Dróg Wojewódzkich na Powiatowych Zarządach Dróg i Urzędach Gminy kończąc) jak i z sektora prywatnego.

Zdobyte doświadczenie pod względem wykonawczym i projektowym w różnych dziedzinach pomaga wyeliminować szereg błędów w realizacji inwestycji. Stwarza również możliwość wzajemnej koordynacji oraz wzajemnego uzupełniania się wiedzą i doświadczeniem.

Celem naszej działalności jest szeroko rozumiane zadowolenie Zamawiającego osiągnięte poprzez kompleksową obsługę inwestycji.

 

kontakt z nami